top of page

טיפול התנהגותי-קוגניטיבי (CBT)

טיפול התנהגותי-קוגניטיבי הינו טיפול המתמקד בשני מוקדים עיקריים - בחשיבתו ובהתנהגותו של האדם. שני מוקדים אלו, הולכים זה לצד זה, לעיתים מדגישים מוקד אחד יותר ולעיתים עובדים במקביל על שניהם.

בחלקו הקוגניטיבי יתמקד הטיפול בשינוי דפוסי חשיבה לא אדפטיביים ומכאן בשינוי כלל תגובותיו (הרגשיות, הפיזיות וההתנהגותיות) של האדם. בבסיס חלק זה עומד הרעיון לפיו מחשבותיו של האדם משפיעות על האופן בו הוא מרגיש ומכאן על האופן בו הוא מתנהג. במילים אחרות, הפרשנות שהאדם נותן לסיטואציה מסוימת משפיעה על תגובותיו יותר מאשר הסיטואציה עצמה. המחשבות והאמנות של האדם על עצמו, על אחרים ועל העולם, מעצבות את הדרך בה הוא תופס את המציאות, מרגיש ופועל. למרות שבמקרים רבים דפוסי החשיבה אינם פונקציונליים האדם מתקשה לוותר עליהם. במסגרת הטיפול נעבוד על "המשגה קוגניטיבית מחודשת", הכוללת זיהוי עיוותי חשיבה (כגון, חשיבה בשחור-לבן, קפיצה למסקנות, הכללת יתר, התמקדות בשלילי ועוד) ושינוי והגמשת המחשבות למחשבות אדפטיביות ופונקציונליות יותר. הרציונל לעבודה זו הינה כי ע"י שינוי מחשבתי זה ישתנה גם הרגש של האדם ומכאן גם דפוס התנהגותו.

 

בחלקו ההתנהגותי יתמקד הטיפול בשינוי דפוסי התנהגות ואסטרטגיות התמודדות דיס-פונקציונליים, כגון הימנעות, התנהגויות ביטחון, דפוסים טורדניים-כפייתיים ועוד. אחד העקרונות העומדים בבסיס חלק זה הוא כי האדם למד להפחית רגשות לא נעימים, כגון חרדה, באמצעות הימנעות, אך בעוד ההימנעות נחווית כמשתלמת בטווח הקצר, בטווח הארוך ההימנעות הינה בעייתית, כיוון שהיא מצמצמת את החיים, אינה מאפשרת קיומה של אינפורמציה מתקנת ובעצם מגבירה את החרדה ומשמרת את ההפרעה. כך, למשל, נוצר מעגל שלילי של חרדה – הימנעות – הגברת החרדה – הגברת ההימנעות, הסתגרות בבית עד לחוסר תפקוד – הגברת החרדה, וחוזר חלילה. אחת ממטרות הטיפול היא לקטוע מעגל זה ולהפסיק את ההימנעות, כך בהדרגה תפחת גם החרדה עצמה. כמו כן, האדם ילמד לחיות עם ולצד החרדה ולא להימנע ממנה. במקרים של הפרעה טורדנית-כפייתית האדם ישתמש בטקסים על מנת להפחית מצוקה. בעוד שהטקסים יובילו להרגעה בטווח הקצר, בטווח הארוך המצוקה רק תגבר ותופיע בתדירות גבוהה יותר והאדם יישאר תלוי ושבוי בטקסיו הכפייתיים.

 

לשם התמודדות עם הסימפטומים השונים נשתמש בשיטת החשיפה המוכרת בטיפול התנהגותי-קוגניטיבי, אם בחשיפה הדרגתית המותאמת לטיפול בחרדות שונות, בחשיפה ומניעת תגובה (ERP) המותאמת לטיפול ב- OCD, ובחשיפה ממושכת (PE) המותאמת לטיפול בפוסט טראומה.

 

הטיפול נועד לטפל במגוון של הפרעות, כגון חרדות, PTSD ,OCD, פוביות ספציפיות, דיכאון ועוד, כמו גם בבעיות נוספות כגון בעיות בזוגיות, התקפי זעם, קשיים באינטראקציות חברתיות ועוד. הטיפול מתנהל במסגרת פרטנית ומתאים לאוכלוסיות מגוונות של ילדים, מתבגרים ומבוגרים.

bottom of page