top of page

טיפול דינאמי

טיפול דינאמי הוא טיפול המתמקד בדינאמיקה של הכוחות הפועלים בנפשו של האדם. הטיפול מתייחס למספר זרמים תיאורטיים וגישות טיפול, אשר התפתחו מתוך הפסיכואנליזה, אותה פיתח זיגמונד פרויד. בבסיס מישנתו של פרויד עומדת ההנחה כי בנפשו של האדם ישנם רבדים בלתי מודעים, המשפיעים על התנהגותו וחווייתו בחיי היומיום. השיטה מבקשת לטפל בבעיות המטופל ע"י העלאת תכנים לא מודעים אל המודע באמצעות דיבור ואסוציאציות חופשיות.

 

מאז פרויד חלו שינויים רבים, הן בתיאוריה והן בקליניקה, אך בבסיס כל הטיפולים הדינאמיים עומדת אותה ההנחה של פרויד בדבר קיומו של ה"לא מודע", אזור נפשי המכיל בתוכו דחפים, משאלות, קונפליקטים, צרכים, מחשבות ורגשות, שאינם נמצאים בתחום מודעותו של האדם. הללו, כמו גם, אירועי עבר, קשרים ראשוניים וחוויות ילדות, ממשיכים להשפיע על חווייתו של האדם את עצמו ועל תפקודו היומיומי. מעבר לכך, יש להם תפקיד מרכזי והשפעה על מערכות היחסים שלו, תחושת הסיפוק והמימוש העצמי שלו בהווה. ניתן לומר כי הבעיות והסימפטומים אותם חווה האדם, כגון חרדה, דיכאון, תסמינים אובססיביים-כפייתיים, קשיים במערכות יחסים ועוד, הינם הביטוי החיצוני של אותה דינאמיקה פנימית ולא מודעת בתוך נפשו.

כיום, בדומה לעבר, שם הטיפול הדינאמי את הדגש על התבוננות בנפש האדם, כשבמהלכו רוכש המטופל תובנות לגבי הסיבות והמקור לקשיים עמם הוא מתמודד. המטרה הינה להבין את האדם לעומקו, את הלך מחשבתו, התנהגותו ורגשותיו, דרך התבוננות מעמיקה על אירועי חייו, בעבר ובהווה. כמו כן, נועד הטיפול לסייע להתפתחותו הרגשית של האדם וליצירת אינטגרציה בחוויית העצמי שלו.

היבט מרכזי בטיפול הדינאמי הינו הקשר הטיפולי. עם התפתחות הזרמים התיאורטיים השונים התרחבה ההבנה כי ישנה חשיבות רבה לקשר המיוחד הנרקם בין המטפל למטופל ככוח מרפא וכמנוף לשינוי. קשר ייחודי זה, שלא ניתן למצוא אלא בחדר הטיפולים, מאפשר, בין השאר, התגלמותם מחדש של היחסים המוקדמים של המטופל עם הדמויות המשמעותיות בחייו. בעזרת הקשר הטיפולי רוכש המטופל תובנות הקשורות ליחסיו המוקדמים ולהשפעתם על מערכות היחסים הנוכחיות שלו. המטפל בנוכחותו והקשבתו הייחודית, מאפשר העלאתם של תכנים לא מודעים, ולעיתים אף מאיימים, אל תחום מודעותו של המטופל, במרחב מוגן ובטוח. הוא מאפשר את הרגרסיה הנחוצה לאדם, לשם התפתחות וצמיחה מחדש.

הטיפול מתבצע באמצעות דיבור ונועד לטפל בסוגים שונים של הפרעות ובניהן דיכאון, הפרעות אכילה, הפרעות אישיות ועוד. כמו כן, נועד הטיפול הדינאמי גם לטיפול בקשיים שאינם מוגדרים כהפרעות נפשיות , כגון קשיים במערכות יחסים, ערך עצמי נמוך, חוסר משמעות, התמודדות עם אובדנים, תקיעות או כל נושא אחר המעסיק את המטופל, ובכלל לאנשים המעוניינים בהתפתחות רגשית וצמיחה אישית. הטיפול מתנהל במסגרת פרטנית ומתאים לאוכלוסיות מגוונות של מתבגרים ומבוגרים.

bottom of page